Theo đó, Sở Công Thương sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ để truy xuất nguồn gốc trực tuyến các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn thành phố. Trong đó, quản trị tài khoản của Sở Công Thương theo phân cấp quản lý trên “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội” tại địa chỉ: http://hn.check.net.vn, góp phần minh bạch thông tin đối với doanh nghiệp, nhà sản xuất uy tín, chia sẻ, kết nối giao thương.

Cùng với đó, Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&PTNT duy trì và phát triển hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm của thành phố các module quản lý chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi, truy xuất được nguồn gốc, sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc bằng lưu trữ thông tin, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo nguyên tắc truy xuất 1 bước trước – 1 bước sau.

Tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thực phẩm an toàn thuộc chuyên ngành quản lý được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội có sử dụng mã QR trong lưu thông, tiêu thụ trên thị trường. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chủ lực của thành phố về việc xây dựng và thực hiện quy trình truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm đúng quy định theo nguyên tắc “1 bước trước – 1 bước sau”.

Ưu tiên sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản trực tuyến
Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của thành phố để theo dõi luồng di chuyển của sản phẩm

Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ứng dụng nền tảng của Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của thành phố để theo dõi luồng di chuyển của sản phẩm nhằm minh bạch hóa quá trình sản xuất, kinh doanh tới người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh nghiệp tự kiểm soát quy trình sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển tiếp tục phổ biến tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ truy xuất nguồn gốc trực tuyến sử dụng mã hình QR cho các phòng kinh tế quận, huyện, thị xã, ban quản lý, doanh nghiệp quản lý chợ; phổ biến tờ rơi tuyên truyền tại các địa điểm mua sắm văn minh, hiện đại như trung tâm mua sắm, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Sở Công Thương cũng tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức để mọi người nhận biết, hiểu thao tác, sử dụng các thiết bị điện tử thông minh khi khai thác các thông tin cần thiết từ việc “scan – quét” mã hình QR gắn trên sản phẩm, hàng hóa, mặt hàng nông sản, thực phẩm.

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố; trong đó, ứng dụng mã hình QR trong truy xuất thông tin trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến và kết nối nhanh chóng giữa người bán, người sản xuất với người mua; phối hợp với các sở, ngành liên quan như thuế, ngân hàng để phát huy hiệu quả sử dụng mã hình QR trong kê khai thuế điện tử, thanh toán điện tử.

Xây dựng chuỗi hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp chủ lực của thành phố với đơn vị triển khai giải pháp xác thực chống hàng giả, có hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ truy xuất nguồn gốc trực tuyến, sử dụng mã hình QR in trên tem chống hàng giả.

Ngoài ra, Sở Công Thương còn thực hiện công tác quản lý cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, tiếp nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, tiếp nhận tự công bố sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý theo phân cấp trên hệ thống…

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh sử dụng mã hình QR để truy xuất nguồn gốc trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến hoặc mục đích khác cần ưu tiên áp dụng cho nhóm sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp của thành phố.

                                                                                                                                                                          T.Xuân