• CTĐ
  • Công ty TNHH Môi Trường & Dịch Vụ TMH
  • Khu Ba Toa, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Công dụng:

  • Bổ sung các nhóm vi sinh có lợi vào đất để cải tạo đất tơi xốp. Ức chế nấm bệnh, virus, tuyến trùng... & thúc đẩy bộ rễ phát triển.
  • Phân hủy chất hữu cơ, chuyển hóa dinh dưỡng khó tiêu thành dễ hấp thụ giúp cây phát triển nhanh, tăng năng suất tối đa.
  • Giảm chi phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
  • Cân bằng pH, ngăn chặn tình trạng thoái hóa đất.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH Môi Trường & Dịch Vụ TMH

Khu Ba Toa - Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng

ĐT: 0936.58.58.52 - 0982.736.438

Email: info@tmh-co.vn; Website: www.tmh-co.vn

CPSH CTĐ

Thông tin truy xuất
  • CTĐ
  • Công ty TNHH Môi Trường & Dịch Vụ TMH
  • Khu Ba Toa, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng