Chim bồ câu Pháp thảo dược

  • Bocau_Thao duoc
  • Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ Thủy Phát
  • Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Chim bồ câu Pháp thảo dược được sản xuất bởi Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ Thủy Phát. Thức ăn nuôi chim bao gồm 100% có nguồn gốc từ thực vật, trong đó là đậu xanh, khô đậu tương, ngô, mạch và các cây thảo dược xay nhỏ.

Chim bồ câu Pháp thảo dược đã được công bố chất lượng tại số 01/2021/CBCL-TP ngày 07/9/2021, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương xác nhận tiếp nhận số 82/TB-CNTY ngày 27/9/2021;

Chim bồ câu Pháp thảo dược đảm bảo đủ điều kiện là sản phẩm an toàn thực phẩm theo Luật An toàn Thực phẩm và đã được cấp giấy nhận VietGAHP số: VietGAP-CN-19-19-30-002.

Để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ Thủy Phát thường xuyên phân tích, thử nghiệm chất lượng nguyên liệu đầu vào, nước uống và chất lượng thịt chim.

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HỮU CƠ THỦY PHÁT

Địa chỉ: Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;

Điện thoại liên hệ: 0983 190 958

 

Thông tin truy xuất
  • Bocau_Thao duoc
  • Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ Thủy Phát
  • Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương