• Chim bồ câu thương phẩm0

Chim bồ câu thương phẩm

  • CBCAU27072020
  • 2020-07-24
  • Hợp tác xã nông nghiệp sạch Bảo Hân
  • Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

https://htxbaohanqv.vn/chim-thit-thanh-pham-hut-chan-khong

Chim bồ câu đã được làm sạch sẽ hút chân không cấp đông theo tiêu chuẩn.
Thông tin truy xuất
  • CBCAU27072020
  • 2020-07-24
  • Hợp tác xã nông nghiệp sạch Bảo Hân
  • Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.