GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
Truy xuất nguồn gốc
  • Chứa thông tin truy xuất nguồn gốc : cơ sở sản xuất, địa điểm sản xuất, lô sản xuất, người nuôi trồng, địa điểm bán
  • Chứa thông tin về quy trình sản xuất (theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực hoặc Tiêu chuẩn cơ sở) và thông tin sản xuất/nuôi trồng.
  • Chứa thông tin về thời gian thu hoạch, sản lượng của lô sản phẩm.
  • Chứa thông tin minh bạch khâu sản xuất : các công việc (hình ảnh, thời gian chuẩn) & liều lượng loại thuốc, phân bón/ thức ăn.
  • Có thông tin đánh giá chất lượng người tiêu dùng dành cho cơ sở.
  • Thống kê lượt quan tâm của người dùng.
Minh bạch quá trình sản xuất

Ghi chép công việc có hình ảnh, nhanh chóng, tiện lợi thay cho nhật ký giấy. Thông tin công việc được lưu trữ trực tuyến.

Cơ sở/chủ hộ có thể lựa chọn đưa thông tin & hình ảnh công khai, minh bạch ngay sau khi thực hiện.

Thao tác theo mỗi người sản xuất, từng lô/chuồng/ao, từng sản phẩm : thêm và cập nhật.

Nhận thông tin cảnh báo thời tiết & thông tin cảnh báo sâu bệnh (dành cho trồng trọt) chính xác.

Áp dụng cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau VietGAP, GlobalG.A.P, Hữu cơ và các tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Tem nhận diện tiêu chuẩn GAP & chống giả

Cơ sở đạt tiêu chuẩn GAP và được hệ thống EGAP minh chứng thì sẽ được nhận tem truy xuất với Logo tương ứng.

VIETGAP : tiêu chuẩn nông nghiệp tốt Việt Nam
GLOBAL G.A.P : tiêu chuẩn nông nghiệp tốt quốc tế
ORGANIC PGS - IFOAM : tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế
ORGANIC : tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam
USDA : tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ
JGAP : tiêu chuẩn nông nghiệp tốt Nhật Bản
 
Có đánh giá chất lượng từ người tiêu dùng cho từng loại sản phẩm của mỗi cơ sở

Với yêu cầu chống giả cho tem, chúng tôi có công nghệ về vật liệu tem, về phun tráng bạc.

KIểm định thiết bị đo lường

Kiểm định công tơ điện 1 pha, 3 pha dạng cảm ứng và điện tử.

- Công tơ điện 1 pha (cảm ứng & Điện tử): Kiểm đinh theo ĐLVN 07:2019
- Công tơ điện 3 pha (cảm ứng & Điện tử): Kiểm đinh theo ĐLVN 39:2019