Sản phẩm

STT Mã sản phẩm Loại sản phẩm Ngày sản xuất Đơn vị/ địa chỉ sản xuất
1 Bocau_Thao duoc Chim bồ câu Pháp thảo dược Hợp tác xã Chăn nuôi Hữu cơ Thủy Phát
Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
2 MTXTC Phân bón hữu cơ Môi Trường Xanh Toàn Cầu
3 CTĐ Công ty TNHH Môi Trường & Dịch Vụ TMH
Khu Ba Toa, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
4 A-Z Công ty TNHH Môi Trường & Dịch Vụ TMH
Khu Ba Toa, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
5 CACHEP-02 Cá chép nuôi lồng 2020-02-02 Ms. Nguyễn Thị Mây
Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh.
6 CACHEP-01 Cá chép thương phẩm 2020-01-02 Mr. Nguyễn Văn Trách
Đức Long - Quế Võ - Bắc Ninh.
7 GAOTHOM07 Gạo thơm Đại Xuân Hợp tác xã Nông sản An toàn Đại Xuân
Vùng Đôi, Nảy, Đất Đỏ, Cầu Cạ thuộc Xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
8 YTB PROBIO-FEED Chế phẩm sinh học YTB PROBIO-FEED Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
9 DTS-YTB Chế phẩm sinh học DTS-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
10 BTS-YTB Chế phẩm sinh học BTS-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
11 ATS-YTB Chế phẩm sinh học ATS-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
12 AT-YTB Chế phẩm sinh học AT-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
13 AT-YTB Chế phẩm sinh học AT-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
14 AT-YTB Chế phẩm sinh học AT-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
15 AT-YTB Chế phẩm sinh học AT-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
16 AT-YTB Chế phẩm vi sinh AT-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
17 AT-YTB Chế phẩm sinh học AT-YTB Trung tâm dịch vụ KHKT Y Dược - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
373 đường Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
18 CBCAU27072020 Chim bồ câu thương phẩm 2020-07-24 Hợp tác xã nông nghiệp sạch Bảo Hân
Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
19 CTO26062020 Công tơ điện 1 pha, 3 pha. 2020-01-01 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN EMIC
Tầng 23, tòa nhà GELEX, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
20 CANUC12062020 Cá nục 2020-01-01 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN XUÂN THỦY- NAM ĐỊNH
Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định