Về chúng tôi

Công ty TNHH FICERT (tên quốc tế: FICERT Co., Ltd; tên viết tắt: FICERT) hoạt động theo Giấy chứng nhận Doanh nghiệp số 0108190846 kể từ ngày 20/3/2018; đăng ký lần thứ 2 ngày 20/5/2019 là tổ chức tư vấn, đánh giá chứng nhận sự phù hợp; kiểm tra, thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn giải pháp phát triển, xúc tiến đầu tư trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù thời gian hoạt động mức khiêm tốn, tuy nhiên FICERT đã tích cực và năng nổ thực hiện các hoạt động nêu trên, một số con số ấn tượng minh chứng cho hoạt động tích cực của FICERT trong một quãng thời gian khiêm tốn là tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận VietGAP cho 137 cơ sở áp dụng VietGAP, tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho 8 tổ chức áp dụng; tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thử nghiệm ISO 17025:2017 cho 1 tổ chức (Viện Nghiên cứu Hải Sản); cung cấp dịch vụ Chứng nhận kiểm định thiết bị đo lường trung bình từ 1.000 – 1.200 giấy chứng nhận cho các thiết bị tương ứng.

FICERT là nơi hội ngộ của các chuyên gia có kinh nghiệm và đã từng tham gia ở các vị trí quản lý, kỹ thuật từ đại phương đến Trung ương, từ trường đại học, cao đẳng, các cán bộ quản lý hiện đang công tác hoặc tham gia quản lý ở các địa phương trên cả nước. Sự làm việc của các chuyên gia của FICERT truyền tải những tâm huyết, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, sự phát triển của ngành nông nghiệp. Bằng tinh thần tâm huyết, sự sáng tạo trong công việc, những kinh nghiệm của các chuyên gia đã giúp FICERT dần khẳng định thương hiệu.

FICERT cũng nhận được sự hợp tác đầy tin cậy của rất nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động tương đồng với lĩnh vực mà FICERT thực hiện, điều đó đã làm nên sự tác nghiệp hoàn hảo, mang lại sự tin tưởng tuyệt đối của khác hàng.

Trong thời gian tới, FICERT phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tiến sâu hơn và rộng hơn trong lĩnh vực chứng nhận sự phù hợp, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn giải pháp phát triển, xúc tiến đầu tư trong Nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện hoạt động có trách nhiệm đối với các bên liên quan.