18Th02

Blockchain Được Ứng Dụng Như Thế Nào Trong Truy Xuất Nguồn Gốc

Blockchain hiện nay ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông,… Trong nông nghiệp cũng đã bắt đầu ứng dụng blockchain trong việc truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng.

Khái niệm Blockchain?

Trước hết chúng ta nhắc lại khái niệm blockchain để tiện theo dõi các thông tin ở phần sau. Theo wikipedia thì Blockchain (chuỗi khối) là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ các thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và liên kết tới khối trước đó, kèm theo một mã thời gian và một mã giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại việc thay đổi dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Trong cuốn sách Blockchain Revolution (2016) thì Don & Alex Tapscott định nghĩa công nghệ Blockchain như sau: “Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số không thể bị phá hỏng của các giao dịch kinh tế, có thể được lập trình để ghi lại không chỉ những giao dịch tài chính mà có thể ghi lại tất cả mọi thứ có giá trị”.

ung-dung-block-chain-trong-txng

Ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc

Ứng dụng Blockchain trong nông nghiệp

Hiện nay công nghệ blockchain đã được ứng dụng trong nông nghiệp cụ thể là truy xuất nguồn gốc trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Blockchain hứa hẹn cải thiện truy xuất nguồn gốc và minh bạch trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Vậy blockchain được ứng dụng như thế nào trong truy xuất nguồn gốc?

Thứ nhất, Cập nhật thông tin nhanh chóng theo thời gian thực và kết nối thông tin

Trong chuỗi cung ứng nông nghiệp, mỗi mắt xích tham gia từ trại giống, thức ăn, thuốc, phân, trại nuôi trồng, nhà máy sản xuất, vận chuyển, phân phối,… đều được ghi nhận thông tin lên hệ thống blockchain một cách đơn giản theo thời gian thực. Dữ liệu của sản phẩm qua từng mắt xích được lưu trữ và liên kết theo chuỗi.

Thứ 2, Dữ liệu được bảo mật và đáng tin cậy

Khả năng bất khả xâm phạm và bảo mật thông tin của blockchain làm nó có giá trị lớn trong truy xuất nguồn gốc. Tất cả các thông tin được đưa trên mạng lưới sẽ không được thay đổi bởi bất kỳ ai vì nó được bảo mật và sở hữu chung của nhiều người khác nhau trên hệ thống.

Thứ 3, khả năng truy cập dữ liệu nhanh chóng

Việc ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc cho phép dữ liệu đã được chia sẻ trên hệ thống có thể truy cập nhanh chóng trong thời gian thực. Chính vì vậy cho phép việc truy xuất thông tin nhanh chóng về dữ liệu nguồn gốc của sản phẩm đến từng công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh mà các mắt xích đã đưa lên mạng lưới dữ liệu chung. Việc truy lại chính xác, xác định nguyên nhân mất an toàn và thu hồi sản phẩm cũng dễ dàng hơn khi áp dụng công nghệ blockchain.

Tuy blockchain đem lại nhiều lợi ích vượt trội khi áp dụng, nhưng khi triển khai trên nông nghiệp đặc biệt là tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn nhất chưa xây dựng được phù hợp với chuỗi giá trị nông nghiệp, chưa tạo được cộng đồng tham gia và chưa tạo ra giá trị cho các bên tham gia vào hệ thống.

Ông Bùi Huy Bình – Chủ tịch HĐQT TraceVerified từng chia sẻ:

“Để ứng dụng blockchain trong nông nghiệp theo tôi là không khó về mặt công nghệ. Cái khó thứ nhất ở đây là thu thập thông tin. Muốn thông tin được chính xác cần rất nhiều thiết bị IoT để thu thập dữ liệu. Thứ hai, cần xác lập được chuỗi thông tin chính xác giữa các khâu, tức làm rõ thông tin sẽ được chuyển tiếp như thế nào và ai gửi thông tin cho ai. Thứ ba, cần thiết kế những điểm nhận dữ liệu. Ví dụ, một sensor (cảm biến) có thể đo được độ ẩm, màu sắc… vậy làm thế nào kết hợp các sensor đó thành một điểm nhận dữ liệu. Cuối cùng là phải xác định được cơ chế đồng thuận giữa các bên. Cuối cùng, thách thức quan trọng nhất là ý chí hành động, bởi tiềm năng ứng dụng blockchain trong nông nghiệp rất lớn, nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đó thì thành quả không bao giờ đến.”

Hiện tại ở Việt Nam, công ty TraceVerified là đơn vị đầu tiên ứng dụng và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên nền tảng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc thành công. Hệ thống được xây dựng theo quy chuẩn của châu Âu và nghiên cứu áp dụng phù hợp với nền nông nghiệp Việt Nam.

Bài viết liên quan