01Th07

THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030. Theo đó, mục tiêu của Đề án được chia giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn từ 2020 đến 2025: Diện tích đất trồng trọt, thủy sản đạt từ 0,5-2% trên diện tích đất trồng trọt/ nuôi trồng thủy sản. Tỉ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 1-2% trên tổng sản phẩm chăn nuôi trong nước. Giá trị sản phẩm hữu cơ cao gấp 1,3 – 1,5 lần so với nông nghiệp phi hữu cơ.

Giai đoạn từ 2025 đến 2030: Diện tích đất trồng trọt, thủy sản đạt từ 1,5-3% trên diện tích đất trồng trọt/ nuôi trồng thủy sản. Tỉ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2-3% trên tổng sản phẩm chăn nuôi trong nước. Giá trị sản phẩm hữu cơ cao gấp 1,5 – 1,8 lần so với nông nghiệp phi hữu cơ.

Về các sản phẩm hữu cơ như sau:

Sản phẩm hữu cơ chủ lực trong trồng trọt là: lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả, chè, hồ tiêu, cà phê, điều, dừa…;

Sản phẩm hữu cơ trong chăn nuôi gồm: sữa, sản phẩm từ mật ong, sản phẩm yến sào, thịt gia súc, gia cầm…

Sản phẩm hữu cơ trong thủy sản gồm: tôm nước lợ, tôm càng xanh, các loài thủy sản bản địa…

Ths. Nguyễn Tiến Thắng

Bài viết liên quan