18Th02

Nền Nông Nghiệp Việt Nam Cần Được Số Hóa

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp đang rất tích cực ứng dụng công nghệ nhằm chuyển đổi nông nghiệp theo hướng số hóa. Việc số hóa hóa nền nông nghiệp giúp liên kết chuỗi cung ứng, tối ưu hóa chi phí và thức đẩy năng suất.

Hướng tới nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông nghiệp được ứng dụng kết hợp những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng.

Đứng trước sự thay đổi của thế giới, hướng tới nông nghiệp công nghệ cao nền nông nghiệp Việt Nam cũng cần phải đổi mới những phương thức sản xuất cũ, lạc hậu. Thay vào đó là áp dụng kịp thời những kỹ thuật tiên tiến phù hợp với nền nông nghiệp để từng bước số hóa nền nông nghiệp Việt.

Ứng dụng công nghệ trong đổi mới quy trình và kỹ thuật

Thực tiễn cho thấy nền nông nghiệp Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất, bán hàng, vận chuyển. Việc áp dụng công nghệ để thay đổi tư duy và quy trình nuôi trồng, canh tác truyền thống là cần thiết để giúp giải quyết nhiều vấn đề trong chuỗi cung ứng. Công nghệ mới có thể giúp người trồng bón phân đúng thời điểm, lượng cần thiết vừa đủ cho cây, vừa giúp tiết kiệm chi phí vật tư và nhân công.

Ví dụ như một khách hàng điển hình của TraceVerified là công ty Mía đường Lam Sơn (Lasuco) tại Thanh Hóa có tới khoảng 30.000 hộ nông dân trồng mía trên diện tích khoảng 32.000ha với 75% diện tích là đồi núi. Trong đó, khoảng 60% nông dân là người dân tộc thiểu số, nên việc tiếp cận công nghệ mới là điều không dễ dàng. Trong vấn đề thu hoạch cũng gặp nhiều khó khăn với hơn 1.000 xe vận chuyển, để giải bài toán khó này, công ty đã gắn thiết bị giám sát hành trình và đưa lên hệ thống chung. Nhờ vậy, Lasuco biết được lịch trình hoạt động của từng xe, được biết hệ thống này hoạt động tương đương với 40 người thống kê. Công ty cũng áp dụng canh tác thông minh, tăng năng suất từ 45 tấn/ha lên 70 tấn/ha, một số trường hợp đạt 120-130 tấn/ha; góp phần tăng lợi nhuận cho nông hộ. Ngoài ra công ty cũng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc của TraceVerified để thu thập và ghi nhận thông tin trên toàn bộ chuỗi cung ứng từ khi trồng đến khi gói đường đến tay người tiêu dùng để tăng hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm khi cần thiết.

Thu hoạch mía đường Lasuco

Ứng dụng công nghệ trong phương thức tổ chức sản xuất mới

Việc ứng dụng công nghệ cao giúp nông nghiệp thay đổi phương thức tổ chức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Đổi mới trong nông nghiệp không dừng lại ở học hỏi công nghệ mới, mà còn là sự tổ chức và liên kết các thành phần trong chuỗi cung ứng lại với nhau tạo thành một cộng đồng vững chắc. Nông dân cần được liên tập hợp lại thành các tổ hợp tác, hợp tác xã và có gắn kết nông dân sản xuất với nhà máy chế biến và thương mại.

Nhiều nước trên thế giới đã tiến hành số hóa nền nông nghiệp từ lâu, việc ứng dụng công nghệ cao giúp họ có thể sản xuất lương thực, thực phẩm trên diện tích đất rất nhỏ với năng suất cao. Số hóa nền nông nghiệp là việc cần thiết và cũng là cơ hội và thách thức cho nền nông nghiệp Việt Nam. Chúng ta cũng cần dựa vào điều kiện khí hậu, sản phẩm đặc thù, kết cấu hạ tầng để chọn công nghệ và hướng số hóa phù hợp để mang lại hiệu quả tối ưu.

Bài viết liên quan